Vann og avløp

TLØ har eget drikkevann fra en borebrønn. Vannet kommer fra ca. 80 m dybde og har god vannkvalitet.

Bygningene i økogrenden vil ha komposttoaletter, tørre toaletter uten bruk av vann til spyling.

Avløpsvann fra kjøkken og dusj (gråvann) renses på stedet uten bruk av kjemikalier. Bioforsk har laget en plan for hele området. Noen hus skal ha et eget renseanlegg, andre går sammen i et fellesanlegg.