Skarrbo Gård

Skarrbo gård ligger rett nedenfor Terra Libera Økogrend. Og uten denne gården og bonden Gustav hadde det nok heller ikke blitt noen grend. I dag driver gården av sønnen til Gustav, Markus og hans kone Elizabeth med god hjelp fra Gustav og broren Daniel.

Gården er biodynamisk og de har eget ysteri hvor de lager veldig god ost! I tillegg har de kuer, høner og geiter på gården.

Du kan følge gården på facebook siden deres: https://www.facebook.com/skarrbo/