Silje og Daniel

Om oss:

Familien Ekornes Koot
Vi er en familie på fem som skal i gang med husbygging våren 2019. Vi har tre barn i barneskolealder.
Vi driver omsorgsforetaket Gården Omsorg ANS, der vi har heldøgns omsorgsplass for en mann med psykisk utviklingshemming på Skarrbo Gård. 
Silje jobber i tillegg som sykepleier i Holmestrand kommune, Daniel arbeider fulltid med omsorgsforetaket på gården.
Vi har Gammelnorsk Spælsau i samarbeid med Skarrbo Gård. 

Om huset:

Familiebolig med omsorgsdel

  • 260 m2, stort familiehus med omsorgsdel.
  • Valget falt på bæresystem av massivtre av norsk gran. Isolert med trefiberisolasjon. Kledning av tre.
  • Målet er å bruke så lite plast, lim etc. som mulig. Diffusjonsåpen klimakonstruksjon. Naturlig ventilasjon.
  • Energisystem: Masseovn i teglstein og leire, med varm benk, bakerovn og vannkappe.
  • Solfangere på tak
  • Gråvann renses i åpen infiltrasjonsdam
  • Komposttoaletter