Terra Libera

Helt fra starten har Gustaaf Koot, bonden på Skaarbu gård, hatt visjonen om en økolandsby hvor ingen eier jorda. Idéen er at alle får et stykke jord for å kunne bygge huset sitt på og dyrke grønnsaker på. Vi låner jorda fra framtidens generasjoner og forplikter oss til å forvalte den slik at den blir bedre.

Utfordringen var å organisere dette i samfunnet vi lever i og hvor jord eies av mennesker og kan brukes som spekulasjonsobjekt. 

Skjøten ble underskrevet 8. august 2015 og vi fant ut at stiftelse var den beste organisasjonsformen.

Det regulerte området ble skilt ut fra gården og i juli 2015 overdro Gustaaf dette området til den nye stiftelsen.

Grenda vår er en liten grend. Her er det plass til 10 hus. 5 av husene er i dag enten bebodd eller under bygging. Du kan lese mer om hvert hus og hver familie under fanen: “https://terraliberaokogrend.wordpress.com/om-beboerne/ “. Nedenfor ligger en fil som beskriver hvordan grenda er organisert og hvordan en byggeprosess kan foregå hos oss.

Du kan lese mer om grenda under fanene under Terra Libera.