Miljøvennlige boliger

Alle som ønsker å bosette seg i økogrenda må selv planlegge husbyggingen. Huset blir ikke et standard kataloghus. Du må tenke over hva slags hus du vil ha, hvilke energikilder du ønsker å benytte, finne noen som kan tegne det og søke om byggetillatelse. Hvis du ikke kan bygge hus selv, må du også finne fagfolk som bygger. Og ikke minst, må du lete etter miljøvennlige løsninger. Husene vil være små, slik at de er bærekraftige i hele livsløpet: de bruker lite energi i produksjonsfasen og er lite krevende i vedlikehold og rengjøring. Det finnes mange materialer som ikke belaster miljøet unødvendig, for eksempel tre, halm, leire.