Infrastruktur og organisering

Økogrenda ligger midt i skogen. Området var ikke regulert til boliger og det fantes ikke en adkomstvei, heller ikke drikkevann. Reguleringsplanen kom på plass i 2010 (se egen fane).

Stiftelse Terra Libera eier tomten. De som ønsker å bygge og bo i økogrenda inngår en punktfeste avtale med stiftelsen. Den årlige festeavgiften er null kroner.

Vi har opprettet en velforening som tar seg av alle fellesaktiviteter og infrastruktur. Alle som ønsker å bosette seg i grenda må bli medlem i velforeningen og betale sin del av fellesutgiftene, kr 300.000. I tillegg vil det komme en årlig avgift, som dekker løpende kostnader til snømåking, veivedlikehold og lovpålagte utgifter til stiftelsen. Beløpet fastsettes av velforeningen.