Fornybar energi

Noen av husene på TLØ vil være selvforsynt med strøm fra solen. Andre velger å koble seg til strømnettet. Alle vil bruke ved til oppvarming av husene. Vindenergi vurderes som et supplement.